امروز برای شما دوستان یه ماشین جدید رو قرار دادیم که توسط اقای امیر حسین حامدی ادیت شده و برای ما ارسال شده                                                                                                                …