این مود ارسالی مدیر محترم انجمن (Ali00007) است. با نصب این مود در هنگام دزد و پلیس بازی راه شما را میبندند.درسته که طبق معمول در هنگام پلیس بازی راه را میبندند اما پس از نصب این مود... به ادامه مطلب بروید تا ببینید این مود چه کار میکندهمون طور که میدونید وقتی سه ستاره میشید فقط یه نوع مخصوص پلیس راه شما رو می بنده اونم کسی نیست جز پلیس معمولی شهر البته فقط مخصوص سه ستاره نیست بلکه حتی وقتی 4،5،6 ستاره هم میشید همین پلیس راهتونو میبنده ولی اگر این مدو نصب کنید همه نوع پلیسی تو ستاره های مختلف راهتون…