این مود ارسالی مدیر محترم انجمن (Ali00007) است. با نصب این مود در هنگام دزد و پلیس بازی راه شما را میبندند.درسته که طبق معمول در هنگام پلیس بازی راه را میبندند اما پس از نصب این مود... به ادامه مطلب بروید تا ببینید این مود چه کار میکند